Hệ thống đếm tế bào dòng chảy của Beckman Coulter Life Sciences

Hệ thống đếm tế bào dòng chảy của Beckman Coulter tiên tiến nhất với công nghệ APD vượt trội so với PMT truyền thống.

Nâng cao tốc độ đếm tế bào, rút gọn thời gian xét nghiệm, tối ưu hóa khả năng thu nhận tín hiệu khiến cho các sản phẩm mới nhất bao gồm DxFLEX dùng cho lâm sàng và CytoFLEX dành cho nghiên cứu đưa ra một tiêu chuẩn mới cho máy Flow Cytometer.

🔹 DxFLEX trở thành hệ máy 3 lasers, 13 màu đầu tiên tại châu Âu đạt chứng chỉ CE-IVD dùng cho lâm sàng (2/2020). Với chất lượng được cam kết với danh tiếng của Beckman Coulter, DxFLEX hứa hẹn mang lại những trải nghiệm và kết quả phân tích tế bào tốt nhất cho các kỹ thuật viên và đội ngũ y, bác sĩ.

🔹 CytoFLEX là phiên bản của DxFLEX sử dụng trong nghiên cứu với cùng nền tảng công nghệ. Tích hợp khả năng nạp và phân tích lượng mẫu cực nhỏ trên đĩa 96 giếng, cùng hai laser tím và đỏ có khả năng phát hiện những hạt nano, cytoFLEX mang lại cho các nhà nghiên cứu một công cụ hiệu quả trong đánh giá tế bào: Phân tích khả năng đáp ứng thuốc, đáp ứng tác nhân nghiên cứu, phân tích hạt nano có kích thước >100 nm giúp theo dõi và đánh giá tiềm năng vô hạn của công nghệ nano trong hóa học, sinh học và tế bào.

Sản phẩm