Hệ thống quét Array tiên tiến của Illumina

Hệ thống quét Array của Illumina đưa ra những hình ảnh sắc nét, chính xác, và nhanh chóng của microarray cho kết quả phân tích gen vượt trội.

Cùng với nhau, giải trình tự gen thế hệ mới và array thế hệ cho phép phân tích tế bào học về bất thường nhiễm sắc thể cho nghiên cứu bệnh di truyền và ung thư.

Kiểu gen cho phép các nhà nghiên cứu khám phá các biến thể như SNPs và thay đổi cấu trúc DNA không cân bằng và hiểu rõ hơn về tác động chức năng của biến thể di truyền.

Sản phẩm