Amped Software

Amped Software phát triển các giải pháp để phân tích pháp y và nâng cao hình ảnh và video để hỗ trợ toàn bộ tổ chức trong tất cả các cuộc điều tra, bắt đầu từ hiện trường, đến phòng thí nghiệm pháp y và sau đó đến phòng xử án. Công ty tập trung phát triển các công nghệ tiên tiến và hoàn thiện nhất, nhưng đơn giản và dễ sử dụng cho mọi nhu cầu xử lý hình ảnh và video liên quan đến pháp y, an ninh công cộng và an ninh quốc gia. Với việc nhấn mạnh vào tính minh bạch của các phương pháp được sử dụng, các giải pháp Amped trao quyền cho khách hàng với ba nguyên tắc chính của phương pháp khoa học: độ chính xác, độ lặp lại và khả năng tái tạo.

Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập trang web: https://ampedsoftware.com/

Sản phẩm