• PNAClamp™ KRAS (ver.4)

PNAClamp™ KRAS (ver.4)

Thông tin sản phẩm
  • Thương hiệu : Panagene

THÔNG TIN CHUNG

Code: PNAR-1006

Đóng gói: 25 Pư/bộ

Chứng chỉ: CE-IVD

CÔNG NGHỆ

- Dựa trên công nghệ PNA-mediated Real-time PCR clamping sử dụng đoạn probe PNA đặc hiệu tuyệt đối với trình tự đích

- Độ nhạy: phát hiện được khi nồng độ đột biến <1%

MẪU ĐẦU VÀO

- Nguồn mẫu đầu vào: mô phẫu thuật, mẫu  mô FFPE

ỨNG DỤNG

- Phát hiện được 40 đột biến trên exon 2, 3, 4 của gene KRAS

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

- Hệ thống RT-PCR tương thích: Biorad cfx 96, Light cycler 480, ABI 7500/7900, StepOnePlus, Rotor-Gene Q