• Nextera DNA Library Prep Kit
  • Nextera DNA Library Prep Kit

Nextera DNA Library Prep Kit

Thông tin sản phẩm
  • Thương hiệu : illumina

Thông tin chung

Nextera DNA Library Preparation Kit là bộ kit chuẩn bị thư viện DNA cho quá trình giải trình tự DNA trên hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới (NGS - Next Generation Sequencing) của hãng Illumina.

Ứng dụng chính: Giải trình tự toàn bộ genome đối với các bộ genome lớn (người, động vật, thực vật...)

Tên sản phẩm

Số mẫu

Số Catalog

Nextera DNA Library Prep Kit

24

FC-121-1030

Nextera DNA Library Prep Kit

96

FC-121-1031

Nextera Index Kit (24 indexes)

96

FC-121-1011

Nextera Index Kit (96 indexes)

384

FC-121-1012

 

Mô tả kỹ thuật

Đầu mục

Thông số

Thời gian chuẩn bị mẫu

90 phút

Thời gian thao tác

15 phút

Lượng mẫu đầu vào

50ng DNA

Công nghệ

Phân mảnh DNA sử dụng enzyme

Số mẫu lớn nhất/lần chạy

96 mẫu

Loại variant có thể phát hiện

Indels, SNPs, thay đổi trong cấu trúc

Hệ thống NGS tương thích

HiSeq4000/3000, Nextseq550, Miseq, Miniseq

Kit phụ trợ tương thích

Nextera Index kit (24 hoặc 96 indexes)