• Hệ thống Giải trình tự MiSeq FGx

Hệ thống Giải trình tự MiSeq FGx

Thông tin sản phẩm
  • Thương hiệu : illumina

Giải pháp mới toàn diện trong phân tích di truyền và giám định ADN hình sự

- Phân tích hơn 200 locus gen

-Tương thích hoàn toàn cơ sở dữ liệu gen hiện có (16 locus, 24 locus)

- Bổ sung Identity SNP trong phân tích các mẫu đứt gãy (<65bp) và mẫu phân hủy nghiêm trọng- Tương thích hoàn toàn với cơ sở dữ liệu CODIS (FBI)

- Định hướng xác định chủng tộc và kiểu hình

- Phân tích ADN ty thể

Bộ kit hóa chất ForenSeqDNA Signature Prep

- Lượng mẫu đầu vào nhỏ: 1ng gDNA người hoặc 1mm mẫu máu FTA•Các loại mẫu bao gồm: thẻ thu mẫu máu FTA, tế bào niêm mạc miệng (buccal swab);  mẫu hiện trường (tóc, móng tay, dịch cơ thể, mẫu máu…)

- Multiplexing chạy đồng thời từ 8 đến 96 mẫu một lần chạy

- Khả năng phân tích đồng thời trên 200 markers

- Ngưỡng phát hiện các mẫu lẫn nhiễm thấp <5%

Phần mềm phân tích kết quả chuyên nghiệp, thông minh

- Phần mềm ForenSeq Universal Analysis phân tích trên 200 markers bao gồm tất cả các autosomal STRs cơ bản trong điều tra hình sự và tàng thư tội phạm trên toàn thế giới.

- Phần mềm mtDNA variant analyzer chuyên dụng cho phân tích ADN ty thể

Ngoài ra, các marker SNPs (<65bp) được thiết kế tối ưu để phân tích các mẫu có nồng độ DNA thấp, DNA bị phân hủy, hoặc mẫu bị lẫn nhiễm

Giải pháp hiệu quả trong phân tích ADN hình sự

- Dữ liệu đầy đủ và đồng bộ với cơ sở dữ liệu thế giới

- Quy trình hoàn thiện hỗ trợ giải quyết được các thử thách hiện tại