• HÓA CHẤT PHÁT HIỆN SALMONELLA

HÓA CHẤT PHÁT HIỆN SALMONELLA

Thông tin sản phẩm
  • Thương hiệu : Dupont

Mô tả sản phẩm

Hãng sản xuất: Dupont

Đóng gói: 96 tests/kit

Thời gian chạy: 1-3 giờ

Ứng dung: Phát hiện tác nhân Salmonella trong thực phẩm

Cung cấp bao gồm

1. REAL TIME PCR ASSAY FOR SALMONELLA  - Code:D14306040

2. BAX SYSTEM PCR ASSAY FOR SALMONELLA 1 - Code: D11000133

3. BAX SYSTEM PCR ASSAY FOR SALMONELLA 2 - Code: D14368501