• HÓA CHẤT PHÁT HIỆN  L. MONOCYTOGENES

HÓA CHẤT PHÁT HIỆN L. MONOCYTOGENES

Thông tin sản phẩm
  • Thương hiệu : Dupont

Mô tả sản phẩm

Hãng sản xuất: Dupont

Đóng gói: 96 tests/kit

Thời gian chạy: 24 - 48 giờ

Ứng dung: Phát hiện tác nhân L.Monocytogenes trong thực phẩm

Cung cấp bao gồm

1. PCR ASSAY FOR L. MONOCYTOGENES 24E  - Code: PN D13608135

2. PCR ASSAY FOR L. MONOCYTOGENES - Code: D11000157

3. REALTIME - PCR ASSAY FOR L. MONOCYTOGENES - Code: D15134303