• HÓA CHẤT PHÁT HIỆN  E. COLI

HÓA CHẤT PHÁT HIỆN E. COLI

Thông tin sản phẩm
  • Thương hiệu : Dupont

Mô tả sản phẩm

Hãng sản xuất: Dupont

Đóng gói: 96 tests/kit

Thời gian chạy: 1 - 3 giờ

Ứng dung: Phát hiện tác nhân E.coli trong thực phẩm

Cung cấp bao gồm

1. PCR Assay E. coli O157:H7 MP - Code: D12404903

2. Real-Time PCR Assay E. coli O157:H7 - Code: PN D13608125

3. Real-Time PCR STEC Suite - Code: PN D11000157