• Hệ thống phát hiện kháng nguyên trong an toàn thực phẩm
  • Hệ thống phát hiện kháng nguyên trong an toàn thực phẩm

Hệ thống phát hiện kháng nguyên trong an toàn thực phẩm

Thông tin sản phẩm
  • Thương hiệu : Dupont

Tối ưu cho phát hiện sinh vật gây bệnh trong thực phẩm bằng phương pháp PCR hoặc Realtime PCR

CẤU HÌNH SẢN PHẨM

* Model: Dupont Bax Q7

- Phát hiện tác nhân gây bệnh bằng phương pháp PCR hoặc Realtime PCR: Salmonella, E. coli O157:H7, Listeria species, L. monocytogene, Vibrio, Campylobacte, Staphylococcus aureus...

- Số lượng mẫu: 96 mẫu / 1 lần chạy

- Thời gian xét nghiệm: 24 - 48 giờ

* Model: Dupont Bax X5

- Phát hiện tác nhân gây bệnh bằng phương pháp PCR: Salmonella, E. coli O157:H7, Listeria species, L. monocytogene

- Số lượng mẫu: 32 mẫu / 1 lần chạy

- Thời gian xét nghiệm: 24 - 48 giờ