• Hệ thống giải trình tự MiniSeq

Hệ thống giải trình tự MiniSeq

Thông tin sản phẩm

CẤU HÌNH SẢN PHẨM

- Hệ thống giải trình tự để bàn nhỏ gọn, toàn bộ quá trình tạo cluster, giải trình tự và phân tích kết quả trên 1 hệ thống duy nhất

- Công suất giải trình tự 1.65 - 7.5 Gb/1 lần chạy máy

- Có các bộ kit giải trình tự công suất lớn và công suất trung bình, phù hợp với nhu cầu ứng dụng linh hoạt

- Phép giải trình tự tối đa: 2x150 bp

 

ỨNG DỤNG

- Hệ thống linh hoạt cho các mục đích nghiên cứu khác nhau

- Hỗ trợ thực hiện dải ứng dụng rộng rãi trong  giải trình tự ADN, ARN và nghiên cứu các nhóm gen đích