• Hệ thống Giải trình tự HiSeq

Hệ thống Giải trình tự HiSeq

Thông tin sản phẩm
  • Thương hiệu : illumina

- Giải trình tự ADN quy mô lớn
- Công suất giải trình tự tối đa: 1500 Gb/lần chạy máy
- Chất lượng dữ liệu giải trình tự: 99.99%

CẤU HÌNH SẢN PHẨM

- Phép giải trình tự tối đa: 2x 150 bp

- Tương thích với hệ thống tạo cluster tự động: cBot 2 Cluster Generation System

* Model Hiseq 3000

- Hệ thống 1 flowcell với công suất dữ liệu đầu ra đạt được: 105 - 750 Gb (Giga base)/ 1 lần chạy máy 

- Giải trình tự tối đa được 6 bộ gen người, hoặc 48 exome người, hoặc 50 transcriptome trong một lần chạy máy

* Model HiSeq 4000

- Hệ thống 2 flowcell với công suất dữ liệu đầu ra đạt được: 210 - 1500 Gb/ 1 lần chạy máy

- Hệ thống có thể vận hành 1 hoặc 2 flowcell đồng thời, cho công suất chạy máy linh hoạt

- Giải trình tự tối đa được 12 bộ gen người, hoặc 96 exome người, hoặc 100 transcriptome trong một lần chạy máy

ỨNG DỤNG

- Phù hợp cho các dự án giải trình tự toàn bộ genome người mang tính chất quần thể.

Image result for illumina dna sequencing