Biomedic nhận chứng chỉ ISO 9001:2015 và kỷ niệm chương cho 10 năm hợp tác cùng Tổ chức đánh giá chứng nhận GIC

Ngày 07/05/2020, Tổ chức đánh giá chứng nhận GIC đã tiến hành đánh giá tái cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 cho Biomedic với kết quả đánh giá tốt đẹp. Chuyên gia đánh giá nhận định sự phù hợp giữa hệ thống quản lý chất lượng của Biomedic và tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Kết quả đánh giá này một lần nữa thể hiện sự nỗ lực không ngừng của Biomedic để hiện thực hóa cam kết luôn mang tới cho khách hàng sản phẩm dịch vụ tốt nhất theo chuẩn quốc tế.
Đây cũng là sự ghi nhận những cố gắng của từng thành viên Biomedic trong việc chuẩn hóa công việc chuyên môn hàng ngày nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất của tiêu chuẩn cũng như xây dựng một môi trường làm việc kỷ luật có tính tuân thủ cao.

Đại diện GIC trao kỷ niệm chương 10 năm hợp tác cho Biomedic

Cùng với sự thành công trong đánh giá tái chứng nhận Biomedic cũng nhận được kỷ niệm từ tổ chức đánh giá GIC ghi nhận sự hợp tác 10 năm với Biomedic trong vai trò đơn vị đánh giá chứng nhận. Biomedic đã được thành lập 12 năm trong đó đã có 10 năm hợp tác cùng GIC trong việc đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015. Qua đây có thể thấy ban lãnh đạo Biomedic quan tâm với việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng từ rất sớm mà mục tiêu cuối cùng là cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt tới tay khách hàng.Ý kiến của bạn