Kit xét nghiệm, chẩn đoán bệnh truyền nhiễm vi sinh đạt tiêu chuẩn 

Hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới (Next- Generation Sequencing ) 
Các hệ thống DNA Microarray cùng các bộ kit đạt đạt tiêu chuẩn IVD
Hệ thống máy Real-Time PCR độ phân giải cao

Danh Mục Sản Phẩm

Hotline 04 6266 2020
Hotline 04 6266 2020